top of page

Ongeval

Als individueel lid dus niet aangesloten bij een club maar rechtstreeks bij Volley Vlaanderen, moet bij een ongeval volgende werkwijze gevolgd worden:

  1. vul een ongevalaangifte in. Het formulier kan hieronder afgedrukt worden (druk op logo 'Ethias').

  2. verstuur het document naar het secretariaat van Volley Vlaanderen.

  3. het secretariaat van Volley Vlaanderen geeft het ongeval in via het Extranet van Ethias. Na ingave verstuurd het secretariaat van Volley Vlaanderen een brief naar het slachtoffer. Deze brief vermeldt het dossiernummer, de contactgegevens en in het kort de te volgen procedure voor verdere afhandeling van het dossier.

  4. het geneeskundig getuigschrift, opgemaakt door de behandelende geneesheer, met melding van het dossiernummer, moet verstuurd worden naar de verzekeringsmaatschappij Ethias -Sportongevallen – volleybal, Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt.

  5. zodra Ethias in het bezit is van het geneeskundig getuigschrift krijgt het slachtoffer, na goedkeuring van het dossier, van Ethias een ontvangstmelding. Zonder geneeskundig getuigschrift wordt het ongeval NIET aanvaard.

ethias.png
bottom of page